สมัครงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี 2539 ณ ย่านถนนเอกมัย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายธุรกิจ มาจัดจำหน่ายผ้าม่าน, พรม, อุปกรณ์ราง และสินค้าตกแต่งในอีกมากมาย ซึ่งทางบริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ลำดับ ตำแหน่ง วันที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด
1 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 01 ก.ย. 2559 2 คลิกดูรายละเอียด
2 บัญชีเจ้าหนี้ 22 ก.ย. 2559 1 คลิกดูรายละเอียด
3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 22 ก.ย. 2559 6 คลิกดูรายละเอียด

PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD.

Copyright 2014 Phoenixhome Decoration. All Right Reserved.